Topic: Norway

» Notes on European political culture

27

Aug

2012

What is societal security? After 22/7 (in Norwegian)

Rapporten til 22. julikommisjonen har blitt rettmessig roset som et omfattende faktagrunnlag som danner utgangspunktet for reform og bedring.

Men det er påfallende at kommisjonens rapport og debatten omkring den forstår samfunnets sikkerhet som en teknisk utfordring. Rapportens kritikk handler om veisperringer, radiosamband, IKT systemer, helikopter og båter, og politiets prosedyrer. Svikt i sikkerhet skyldes, i rapporten, svikt i disse systemene. Forbedringspotensialet for samfunnssikkerheten i Norge skal ligge i påkosting av infrastruktur, oppgradering av kommunikasjons- og IKT-systemer, og revidering av politiets rutiner.

Kommisjonen bruker « samfunnssikkerhet » som om samfunnet var en gjenstand blant gjenstander, noe som kan og bør sikres. Men samfunnet er en levende, handlende og reagerende aktør. Samfunnet er ikke bare mottaker av sikkerhetstiltak, det er også med på å skape sikkerhet.

Samfunnssikkerhet har altså en dobbeltbetydning. På den ene side dreier det seg om samfunnets sikkerhet, om et samfunn som er verdifullt og sårbart, og har behov for beskyttelse gjennom statlige etater som politiet. På den andre side dreier det seg om samfunnets sikkerhet, om den enestående type sikkerhet som kun samfunnet kan gi.

Samfunnet er ikke lik staten og er heller ikke avhengig av staten for sin sikkerhet. Tvert imot, det er trolig i stor grad staten som avhenger av et velfungerende, solidarisk, og tillitsfullt samfunn for den type politiske kontinuitet som kjennetegner Norge.

Dette innebærer at samfunnet ikke bare er et beskyttelsesobjekt for en teknokratisk stat, men en sikkerhetsaktør, og håndtering av samfunnssikkerhet er et samspill mellom statens tilgengelige sikkerhetstiltak (infrastruktur, kommunikasjons- og IKT-systemer, og politi) og samfunnets verktøykasse (verdier, tradisjoner, samhold, solidaritet, kultur, osv.). At samfunnet ikke er et passivt, livløst objekt som kan beskyttes som en juvel i en skrin, men en aktiv, reagerende aktør forklarer også de til dels negative virkningene av tekniske sikkerhetstiltak gjort i samfunnets navn (ubehag, mistillit, bekymring, frykt og til og med usikkerhet).

Da statsministeren dagen etter terrorangrepet snakket som å svare på terror med mer demokrati og mer åpenhet var det ikke bare for å minne oss om de gode liberale verdiene. Det var fordi demokrati og åpenhet faktisk gir sikkerhet. Ikke sikkerhet som beskyttelse mot mord og ødeleggelse, men samfunnssikkerhet som samfunnets evne til å verne om sin egen stabilitet og kontinuitet. Det er nettopp dette vi har opplevd nå i ett år etter 22. juli.

Hadde ikke det norske samfunnets sikkerhet vært robust og stabil så hadde regjeringen for lengst måtte gå av. Dersom usikkerhet og frykt hadde vært resultatet—i tillegg til det forferdelige menneskelige tap—hadde terroristen vunnet slaget. Men samfunnet og samfunnssikkerhet er robust i Norge. Og vi bør gå forsiktig frem med å sammenstille samfunnets sikkerhetsbringende evne med politiets effektivitet.

Leave a comment »


11

Aug

2011

A necessary naïveté (in Norwegian)

From Morgenbladet 5 August 2011

Den tidligere lederen til det franske høyreradikale partiet Front National Jean-Marie Le Pen skal ha sagt denne uken at én årsak til terrorangrepet 22. juli var at nordmenn har vært ”naive” om terrortruslene de står overfor. (Aftenposten 31.07). Med dette mener han trolig at nordmenn har vist et uansvarlig mangel på innsikt og erfaring overfor det forferdelige som kunne skje. Hvor ellers kan man kjøre en bilbombe opp til Statsministerens kontor for så å sprenge den i luften? Eller spasere uhindret rett under soveværelset til Kongerikets statsoverhode?

Le Pen og andre stemmer i debatten mener at Norge har levd med falske illusjoner om mulige terrorfarer. Hadde nordmenn vært mindre ”naiv”, sier kritikerne, så ville de ha satset mer på pålitelige, harde, beskyttende sikkerhetstiltak. I Norge er vi vante til å leve med ubevæpnete politi, ingen form for paramilitær tilstedeværelse, fravær av militærlignende sikkerhetstiltakk omkring regjeringsbygninger og Slottet, og relativt minimal overvåkning sammenlignet med andre land i verden. Er det ”naivt” å mene at vi er trygge uten de harde sikkerhetstiltak mot terrorangrep vi ser andre steder i verden? [ More… ]

Leave a comment »


» Talks - public lectures

Liberalism and extremism: Societal preparedness against extreme individuals
Talk held for the Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons
Headquarters of the United Nations, 25 October 2011

Download


Norway, Article V and the New Strategic Concept
Centre for International Relations, Warsaw, Poland, Seminar on Changing NATO and the Central and East European Agenda, 8 March.
Download


» Publications - briefs & opinions

Societal Security: Definitions and scope for the  Norwegian setting

PRIO Policy Brief 2/2007

(with Naima Mouhleb)

Download here


Norge: Europeisk uten EU (Norway: European without EU)

Aftenposten, 16 April, 2007

Download here


» Publications - books

(Editor) Nation, Modernity, Written Culture (with Odd Monsson), Kristiansand, Norwegian Academic Press.


Ivar Aasen’s Logic of Nation. Toward a Philosophy of Culture
Volda, Høgskulen i Volda.


» Publications - articles & chapters

The Ambivalence of the National: Jakob Aall and Dano-Norwegian Identity, Nations and Nationalism 10(4): 619-637.
Download


Den opplyste romantikken og den romantiske opplysningen (Enlightened Romanticism and Romantic Enlightenment), in J. Peter Burgess (red.), Den norske pastorale opplysningen. Nye perspektiver på norsk historiografi (The Norwegian Pastoral Enlightenment: New Perspectives on Norwegian Historiography), Oslo, Abstrakt Forlag.
Download